Akhlak dan EkonomiEkonomi suatu bangsa akan baik, apabila akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menyebarluaskan akhlak semat, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia baik akhlak dalam berucap; maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekatkan diri kepada Allah swt dan beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud. Untuk melihat akhlak manusia bertindak dalam kehidupan ekonomi maka baik kita lihat dulu posisi akhlak dalam struktur agama Islam.

Agama Islam mengandung tiga komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu:

1. Aqidah atau Iman

Merupakan keyakinan akan adanya Allah dan rasul yang dipilihnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab suci, yang mengajarkan adanya hari akhirat, suasana kehidupan sesudah mati.

2. Syariah

Merupakan aturan Allah tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara total melalui proses ibadah dalam hubungan dengan sesama makhluk, secara garis besar syariah meliputi dua hal pokok yaitu ibadah dalam arti khusus atau ibadh mahdah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah atau ibadh ghair mahdah.

3. Akhlak

Yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Tiga komponen ajaran Islam, akidah, syariat dan akhlak merupakan suatu kesatuan yang integral tidak dapat dipisahkan.

Anda suka dengan artikel Landasan Pokok Manajemen Syariah ini?! Jangan lupa share ya ... Baca juga tentang Pengumuman Kelulusan SNMPTN 2011/2012. Semoga bermanfaat...

plusone  twitter  facebook Share

Baca juga Artikel Terkait "Landasan Pokok Manajemen Syariah" :

Ditulis dalam Kategori Leadership. hubungan aqidah syariah dan akhlak, hubungan antara aqidah syariah dan akhlak, hubungan aqidah dengan akhlak, hubungan akidah syariah dan akhlak, keterkaitan antara aqidah syariah dan akhlak, keterkaitan aqidah syariah dan akhlak, ruang lingkup manajemen syariah, aqidah syariah dan akhlak, keterkaitan ibadah dengan syariah dan akhlak, landasan pokok manajemen bisnis syariah, landasan pokok ekonomi syariah, hubungan antara syariah dan akhlak terhadap ekonomi, kesatuan aqidah syariah dan akhlak, pemahaman tentang aqidah syariah dan akhlaq dalam manajemen syariah, hubungan aqidah syariah smo akhlak, hubungan akidah dengan manajemen, landasan pokok bisnis syariah, relasi akhlak dengan aqidah syariah dan iptek, landasan pokok mangement bisnis syariah, relasi akhlak dengan syariah, relasiilmuakhlaqdengansyariah aqidah danteknologi, struktur akhlak dan ibadah, landasan ilmu akhlak, Komponen pokok struktur agama islam, hubungan akhlak dengan iptek, hubungan akidah islamiyah dengan syariah akhlak, hubungan antara aqidah syariah dan ibadah, hubungan aqidah-syariat dan akhlak, hubungan ekonomi dan ibadah, hubungan ekonomi dengan ibadah,